• ENGLISH
 • ภาษาไทย
FOLLOW US :
ทองหล่อ 098-829-0922
LINE Official : @drsupraneeclinic​​

กำจัดขนถาวร

Ellipse HR ทำให้การกำจัดขนเป็นไปด้วยความสะดวกสบาย ไม่เจ็บ มีประสิทธิภาพสูง 
และปลอดภัยจากการเกิดผิวไหม้ด้วย 2 เทคโนโลยีเฉพาะของ Ellipse ดังนี้

 • Dual Mode Filtering คัดกรองแสงช่วงคลื่นที่ไม่ตรงกับเป้าหมายหรือที่อาจทำให้เกิดผลเสียออกไป
 • Square-Pulse Technology ปล่อยแสงที่มีพลังงานเหมาะสมและสม่ำเสมอตลอดนัดยิง
    

การกำจัดขนด้วย Ellipse HR
 • ไม่ควรถอนหรือแวกซ์ขนภายใน 4 สัปดาห์ก่อนทำการรักษา เพื่อให้มีรากขนที่มีเส้นขนเหลืออยู่มากที่สุด 
 • ก่อนทำการรักษาต้องโกนขนที่ยาวออกและทาเจลนำแสง 
 • เมื่อเริ่มทำการรักษาหมอจะวางแท่งแก้วลงบนผิวและปล่อยแสงลงไป 
 • คุณจะรู้สึกเหมือนถูกดีดเล็กน้อยแล้วรู้สึกอุ่นตามมา  ไม่เจ็บค่ะ 
 • แสงจะถูกดูดซับโดยเม็ดสีเมลานินที่อยู่ภายในเส้นขน แล้วเปลี่ยนเป็นความร้อนกระจายตัวไปทำลายราก
 • ขน ทำให้รากขนนั้นไม่สามารถสร้างเส้นขนใหม่ได้ ดังนั้นเส้นขนที่มีสีเข้มจึงได้ผลดีที่สุด โดยเฉพาะในคนที่มีขนสีเข้มและมีผิวขาวก็จะยิ่งรักษาได้ง่ายค่ะ 
 • เนื่องจากรากขนแต่ละอันมีวงจรการเติบโตที่เป็นเอกเทศ ไม่สัมพันธ์กัน และรากขนที่อยู่ในระยะเติบโต 
 • (Anagen) เท่านั้นที่รักษาได้ผลเนื่องจากมีเส้นขนอยู่ รากขนที่ยังอยู่ในระยะพัก (Telogen) 
 • จะถูกรักษาในครั้งต่อๆไปเมื่อวงจรหมุนเปลี่ยนมาเป็นระยะเติบโต 
 • ดังนั้นจึงต้องทำการรักษาหลายครั้งจนกว่ารากขนทั้งหมดจะได้รับการรักษาขณะอยู่ในระยะเติบโต
 • ระยะเวลาของวงจรการเติบโตขึ้นกับหลายปัจจัย ได้แก่ ตำแหน่งของร่างกาย ขนาด 
 • ความหนาแน่นของเส้นขน เชื้อชาติ และฮอร์โมน จากการศึกษา พบว่าต้องใช้การรักษาอย่างน้อย 3-6 ครั้ง
 • โดยเว้นระยะห่างประมาณ 1 เดือนสำหรับใต้วงแขน และ 2 เดือนสำหรับขาล่างค่ะ 
 • การทำ Ellipse HR ใช้เวลาในการรักษาแตกต่างกันไปตามขนาดพื้นที่ เช่น ใต้วงแขน 20 นาที 
 • ขนหน้าแข้ง 45-60นาที

      
บริเวณที่นิยมทำการกำจัดขนในผู้หญิง
 • ใต้วงแขน
 • ขาส่วนล่าง
 • Bikini Line
 • เหนือริมฝีปากบน
บริเวณที่นิยมทำการกำจัดขนในผู้ชาย
 • หน้าอก
 • หลัง
 • เครา