• ENGLISH
 • ภาษาไทย
FOLLOW US :
ทองหล่อ 098-829-0922
LINE Official : @drsupraneeclinic​​

Ellipse HR

Ellipse HR ทำให้การกำจัดขนเป็นไปด้วยความสะดวกสบาย ไม่เจ็บ มีประสิทธิภาพสูง
และปลอดภัยจากการเกิดผิวไหม้ด้วย 2 เทคโนโลยีเฉพาะของ Ellipse ดังนี้

 • Dual Mode Filtering คัดกรองแสงช่วงคลื่นที่ไม่ตรงกับเป้าหมายหรือที่อาจทำให้เกิดผลเสียออกไป
 • Square-Pulse Technology ปล่อยแสงที่มีพลังงานเหมาะสมและสม่ำเสมอตลอดนัดยิง
  • ไม่ควรถอนหรือแวกซ์ขนภายใน 4 สัปดาห์ก่อนทำการรักษา เพื่อให้มีรากขนที่มีเส้นขน
   เหลืออยู่มากที่สุด
  • ก่อนทำการรักษาต้องโกนขนที่ยาวออกและทาเจลนำแสง เมื่อเริ่มทำการรักษาหมอ
   จะวางแท่งแก้วลงบนผิวและปล่อยแสงลงไป คุณจะรู้สึกเหมือนถูกดีดเล็กน้อย
   แล้วรู้สึกอุ่นตามมา  ไม่เจ็บค่ะ
  • แสงจะถูกดูดซับโดยเม็ดสีเมลานินที่อยู่ภายในเส้นขน แล้วเปลี่ยนเป็นความร้อนกระจาย
   ตัวไปทำลายรากขน ทำให้รากขนนั้นไม่สามารถสร้างเส้นขนใหม่ได้ ดังนั้นเส้นขนที่มีสีเข้ม
   จึงได้ผลดีที่สุด โดยเฉพาะในคนที่มีขนสีเข้มและมีผิวขาวก็จะยิ่งรักษาได้ง่ายค่ะ
  • เนื่องจากรากขนแต่ละอันมีวงจรการเติบโตที่เป็นเอกเทศ ไม่สัมพันธ์กัน และรากขนที่อยู่
   ในระยะเติบโต (Anagen) เท่านั้นที่รักษาได้ผลเนื่องจากมีเส้นขนอยู่ รากขนที่ยังอยู่ใน
   ระยะพัก (Telogen) จะถูกรักษาในครั้งต่อๆไปเมื่อวงจรหมุนเปลี่ยนมาเป็นระยะเติบโต
   ดังนั้นจึงต้องทำการรักษาหลายครั้งจนกว่ารากขนทั้งหมดจะได้รับการรักษาขณะอยู่ใน
   ระยะเติบโต
  • ระยะเวลาของวงจรการเติบโตขึ้นกับหลายปัจจัย ได้แก่ ตำแหน่งของร่างกาย ขนาด
   ความหนาแน่นของเส้นขน เชื้อชาติ และฮอร์โมน จากการศึกษา พบว่าต้องใช้การรักษา
   อย่างน้อย 3-6 ครั้งโดยเว้นระยะห่างประมาณ 1 เดือนสำหรับใต้วงแขน และ 2 เดือน
   สำหรับขาล่างค่ะ
  • การทำ Ellipse HR ใช้เวลาในการรักษาแตกต่างกันไปตามขนาดพื้นที่ เช่น ใต้วงแขน
   20 นาที ขนหน้าแข้ง 45-60นาที

บริเวณที่นิยมทำการกำจัดขนในผู้หญิง
 • ใต้วงแขน
 • ขาส่วนล่าง
 • Bikini Line
 • เหนือริมฝีปากบน
บริเวณที่นิยมทำการกำจัดขนในผู้ชาย
 • หน้าอก
 • หลัง
 • เครา
 
สามารถติดตามข่าวสาร โปรโมชั่น  ได้ที่

               

เพิ่มเพื่อน