• ENGLISH
  • ภาษาไทย
FOLLOW US :
ทองหล่อ 098-829-0922
LINE Official : @drsupraneeclinic​​

Super VCF

ผลิตภัณฑ์ที่มีสาร ต้านอนุมูลอิสระ vitaminC ชนิดพิเศษที่สามารถ แทรกซึมเข้าสู่ผิวได้ดีกว่าวิตามินซีทั่วไป ช่วยปก ป้องผิวจากการถูกทำลาย ป้องกันการเสื่อมร่วง โรยของผิว

ผลิตภัณฑ์ที่มีสาร ต้านอนุมูลอิสระ vitaminC ชนิดพิเศษที่สามารถ แทรกซึมเข้าสู่ผิวได้ดีกว่าวิตามินซีทั่วไป ช่วยปก ป้องผิวจากการถูกทำลาย ป้องกันการเสื่อมร่วง โรยของผิว