FOLLOW US :
สาขาทองหล่อ 098-829-0922
สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ 086-533-1130
LINE Official : @drsupraneeclinic​​

Ellipse HR

Ellipse HR ทำให้การกำจัดขนเป็นไปด้วยความสะดวกสบาย ไม่เจ็บ มีประสิทธิภาพสูง
และปลอดภัยจากการเกิดผิวไหม้ด้วย 2 เทคโนโลยีเฉพาะของ Ellipse ดังนี้

  • Dual Mode Filtering คัดกรองแสงช่วงคลื่นที่ไม่ตรงกับเป้าหมายหรือที่อาจทำให้เกิดผลเสียออกไป
  • Square-Pulse Technology ปล่อยแสงที่มีพลังงานเหมาะสมและสม่ำเสมอตลอดนัดยิง
    • ไม่ควรถอนหรือแวกซ์ขนภายใน 4 สัปดาห์ก่อนทำการรักษา เพื่อให้มีรากขนที่มีเส้นขน
      เหลืออยู่มากที่สุด
    • ก่อนทำการรักษาต้องโกนขนที่ยาวออกและทาเจลนำแสง เมื่อเริ่มทำการรักษาหมอ
      จะวางแท่งแก้วลงบนผิวและปล่อยแสงลงไป คุณจะรู้สึกเหมือนถูกดีดเล็กน้อย
      แล้วรู้สึกอุ่นตามมา  ไม่เจ็บค่ะ
    • แสงจะถูกดูดซับโดยเม็ดสีเมลานินที่อยู่ภายในเส้นขน แล้วเปลี่ยนเป็นความร้อนกระจาย
      ตัวไปทำลายรากขน ทำให้รากขนนั้นไม่สามารถสร้างเส้นขนใหม่ได้ ดังนั้นเส้นขนที่มีสีเข้ม
      จึงได้ผลดีที่สุด โดยเฉพาะในคนที่มีขนสีเข้มและมีผิวขาวก็จะยิ่งรักษาได้ง่ายค่ะ
    • เนื่องจากรากขนแต่ละอันมีวงจรการเติบโตที่เป็นเอกเทศ ไม่สัมพันธ์กัน และรากขนที่อยู่
      ในระยะเติบโต (Anagen) เท่านั้นที่รักษาได้ผลเนื่องจากมีเส้นขนอยู่ รากขนที่ยังอยู่ใน
      ระยะพัก (Telogen) จะถูกรักษาในครั้งต่อๆไปเมื่อวงจรหมุนเปลี่ยนมาเป็นระยะเติบโต
      ดังนั้นจึงต้องทำการรักษาหลายครั้งจนกว่ารากขนทั้งหมดจะได้รับการรักษาขณะอยู่ใน
      ระยะเติบโต
    • ระยะเวลาของวงจรการเติบโตขึ้นกับหลายปัจจัย ได้แก่ ตำแหน่งของร่างกาย ขนาด
      ความหนาแน่นของเส้นขน เชื้อชาติ และฮอร์โมน จากการศึกษา พบว่าต้องใช้การรักษา
      อย่างน้อย 3-6 ครั้งโดยเว้นระยะห่างประมาณ 1 เดือนสำหรับใต้วงแขน และ 2 เดือน
      สำหรับขาล่างค่ะ
    • การทำ Ellipse HR ใช้เวลาในการรักษาแตกต่างกันไปตามขนาดพื้นที่ เช่น ใต้วงแขน
      20 นาที ขนหน้าแข้ง 45-60นาที

บริเวณที่นิยมทำการกำจัดขนในผู้หญิง
  • ใต้วงแขน
  • ขาส่วนล่าง
  • Bikini Line
  • เหนือริมฝีปากบน
บริเวณที่นิยมทำการกำจัดขนในผู้ชาย
  • หน้าอก
  • หลัง
  • เครา